Υπηρεσίες • Όλες οι υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες

Μεταφορά
Κατοικιδίου

Υπηρεσίες μεταφοράς, με άνεση και ασφάλεια για το μικρό μας φίλο, κατόπιν ραντεβού.

 


Επικοινωνήστε μαζί μας:
6987 325 312 6977 900 601

Καλοκαιρινός
Χώρος Σεμιναρίων

Μέρος των υπηρεσιών μας περιλαμβάνει την ενημέρωση & εκπαίδευση ιδιοκτητών σκύλων κάθε εβδομάδα, στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους του we train because we care.


Επικοινωνήστε μαζί μας:
6987 325 312 6977 900 601

Βασική Υπακοή
(30 Λεπτά)

Η υπακοή αποτελεί τη βασική και απαραίτητη εκπαίδευση μεταξύ ιδιοκτήτη και σκύλου. Η εκπαίδευση ξεκινάει 3 μηνών.                                              


Επικοινωνήστε μαζί μας:
6987 325 312 6977 900 601

Κοινωνοικοποίηση

Η κοινωνικοποίηση αποτελεί τη βασικότερη μορφή εκπαίδευσης και παίζει βασικό ρόλο στο χαρακτήρα του κατοικίδιού μας. Ξεκινά από 2-3 μηνών και ολοκληρώνεται γενικά στους 9-10 μήνες περίπου ανάλογα με τη φυλή.


Επικοινωνήστε μαζί μας:
6987 325 312 6977 900 601

Handling

Εκπαίδευση και παρουσίαση σκύλων σε εκθέσεις μορφολογίας.


Επικοινωνήστε μαζί μας:
6987 325 312 6977 900 601

Φύλαξη

Φύλαξη Χώρου, Αντικειμένων & Προσώπων. Υπηρεσία υψηλών απαιτήσεων. Το πιο σημαντικό είναι ότι τα μαθήματα γίνονται φυσικά χωρίς βία.                                            

 


Επικοινωνήστε μαζί μας:
6987 325 312 6977 900 601

Ειδικά Τμήματα για Παιδιά

Σε συνεργασία με το Διαδραστικό Ευρωπαϊκό Σχολείο – Δημοτικό – πραγματοποιούνται ειδικά μαθήματα για παιδιά, με εκπαιδευμενους κατάλληλα σκύλους, προσφέροντας γνώση, χαρά και πολλά οφέλη στην υγεία των παιδιών μέσω του Pet therapy!


Επικοινωνήστε μαζί μας:
6987 325 312 6977 900 601